Ovi uvjeti definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i reklamacije proizvoda ponuđenih u našoj internet prodavaonici. PRODAVATELJ proizvoda je NutriS Farm d.o.o., Kurilovečka 39, 10410 Velika Gorica, Hrvatska, OIB 99561875475. KUPAC proizvoda je posjetitelj Internet prodavaonice koji odabere barem jedan proizvod, ispuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga PRODAVATELJU.
PLAĆANJE

Cijene proizvoda izražene su u kunama s uključenim PDV-om. KUPAC je dužan izvršiti uplatu sredstava u roku od sedam dana od odabira proizvoda. U suprotnom, ponuda će se automatski poništiti o čemu će KUPAC biti obaviješten na email adresu koju je unio prilikom registracije. U slučaju da KUPAC izvrši uplatu na vrijeme, a ne dobije obavijest na email adresu koju je unio prilikom registracije, dužan je u roku od dva dana o tome obavijestiti PRODAVATELJA. KUPAC se obvezuje naručene proizvode s troškovima dostave platiti virmanski ili pouzećem. Plaćanje je omogućeno putem uplate na račun: NutriS Farm d.o.o. za proizvodnju, prodaju i usluge ERSTE BANKA d.d. IBAN: HR7923400091110793919 SWIFT: ESBCHR22 Novčana obveza koju KUPAC plaća putem pružatelja platne usluge smatrat će se namirenom s danom kada je pružatelj platne usluge primio od KUPCA nalog za plaćanje i kada je taj nalog postao neopoziv u skladu s odredbama zakona kojima se uređuje platni promet. Prilikom uplate na devizni račun, KUPAC je dužan podmiriti sve troškove (uključujući i troškove uplatne i odredišne banke) u kojoj uplaćuje sredstva (iznos nije prikazan na ponudi jer ovisi o banci). Trošak dostave dodatno se zaračunava u cijenu prema cjeniku objavljenom na stranicama Internet prodavaonice. Kupoprodajni ugovor je sklopljen u trenutku primitka plaćanja.

POŠTARINA I OTPREMA

Proizvodi kupljeni u Internet prodavaonici dostavljaju se kurirskim službama. KUPCU će narudžba biti isporučena na adresu koju KUPAC naznači prilikom kupovine. Cijena dostave je u skladu s pravilima kurirskih službi, a ovisi o težini, volumenu pošiljke i zemlji dostave te je pobliže određena u izborniku pod nazivom „DOSTAVA“.

Dostava unutar Republike Hrvatske

Kurirske službe preuzete proizvode dostavljaju na adresu unutar Republike Hrvatske u roku od tri do pet radnih dana, a u inozemstvo u roku od osam do deset radnih dana. Ako KUPAC ne preuzme svoju pošiljku u poštanskom uredu i ista se vrati na adresu PRODAVATELJA, KUPAC može: ponovno platiti poštarinu uvećanu za ½ iznosa poštarine koju kurirska služba naplati PRODAVATELJU prilikom povrata paketa kako bi mu PRODAVATELJ ponovno isporučio narudžbu; ili odustati od kupnje, u kojem slučaju će PRODAVATELJ izvršiti povrat uplaćenih sredstava umanjen za iznos poštarine i ½ iznosa poštarine koju kurirska služba naplati PRODAVATELJU prilikom povrata paketa te troškova banke. Status pošiljke KUPAC može provjeriti upitom na info@nutrioil1.com. Naručeni proizvodi pakirani su tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. KUPAC je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je proizvode dostavio, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva vanjska oštećenja. Provjera ispravnosti narudžbe ovisi o KUPCU, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

Dostava izvan Republike Hrvatske

Za proizvode koji se dostavljaju izvan Republike Hrvatske, konačna cijena proizvoda ne uključuje eventualne carinske troškove odnosno posebne naknade odredišne države.

POVRAT / REKLAMACIJA KUPLJENIH PROIZVODA

KUPAC ima pravo na povrat proizvoda u sljedećim slučajevima: isporuka proizvoda koji nisu naručeni isporuka proizvoda kojima je istekao rok trajanja isporuka proizvoda koji ima grešku ili oštećenje Pri primitku proizvoda provjera ispravnosti narudžbe ovisi o KUPCU. Molimo Vas da usporedite primljene proizvode s računom, ako nešto nedostaje odmah to napomenite Vašem dostavljaču jer naknade reklamacije ne uvažavamo. U slučaju nemogućnosti isporuke drugog proizvoda, PRODAVATELJ će nadoknaditi KUPCU vrijednost proizvoda koju više nije u mogućnosti isporučiti. Ukoliko KUPAC ima opravdanu reklamaciju isporučenih proizvoda, dužan je o tome pisano obavijestiti PRODAVATELJA te vratiti proizvode u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju, u protivnom gubi pravo na povrat. PRODAVATELJ će izvršiti povrat sredstava ili zamjenu proizvoda u roku od trideset radnih dana od dana primitka vraćenog proizvoda po odobrenoj reklamaciji. U slučaju povrata sredstava, PRODAVATELJ će KUPCU vratiti samo uplaćeni iznos predmeta kupoprodaje, a ne i dodatne troškove (dostave, bankovnog transfera novca i sl.) koji su proizašli iz kupoprodaje.

PRIGOVORI I ŽALBE

U skladu s čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, PRODAVATELJ se obvezuje omogućiti KUPCU podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak. PRODAVATELJ se obvezuje omogućiti KUPCU podnošenje pisanog prigovora putem pošte na adresu: NutriS Farm d.o.o., Kurilovečka 39, 10410 Velika Gorica, Hrvatska ili na info@nutrioil1.com PRODAVATELJ će u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

ROK ZA ISPUNJENJE

PRODAVATELJ se obvezuje ispuniti ugovor o kupoprodaji bez odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora s time da proces izrade proizvoda, pakiranja i dostave počinje kada su svi proizvodi unutar narudžbe dostupni, a najkasnije deset radnih dana od primitka uplate. Ako PRODAVATELJ ne može ispuniti ugovor u tom roku, o tome će bez odgode pisanim putem obavijestiti KUPCA, a KUPAC može PRODAVATELJU ostaviti naknadni rok za ispunjenje ugovora, odabrati zamjenski proizvod ili pisanim putem izjaviti da raskida ugovor.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

KUPAC može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ugovor, u roku od 14 dana od dana kada je KUPCU ili trećoj osobi određenoj od strane KUPCA, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. KUPAC je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti PRODAVATELJA o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Izjavu o raskidu ugovora KUPAC Je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora i to elektroničkim putem na e-mail adresu PRODAVATELJA: info@nutrioil1.com Obrazac izjave: Ime, prezime i adresa KUPCA: __________________________ Prima: NutriS Farm d.o.o., Kurilovečka 39, 10410 Velika Gorica, Hrvatska Ja _____________, ovime izjavljujem da jednostrano raskidam ugovor o prodaji sljedećeg proizvoda _______________, naručenog / primljenog dana _________________________Datum: _____

Učinak jednostranog raskida ugovora

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora. PRODAVATELJ će KUPCU izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu KUPAC dostavi dokaz da je robu poslao natrag PRODAVATELJU. PRODAVATELJ će izvršiti povrat plaćenog služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio KUPAC prilikom plaćanja. KUPAC mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio PRODAVATELJA o svojoj odluci da raskine ugovor. KUPAC mora snositi samo izravne troškove povrata robe te je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Ukoliko je proizvod korišten, PRODAVATELJ nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava. U slučaju da KUPAC naruči robu i odbije je primiti, PRODAVATELJ ima pravo tražiti od KUPCA nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

IZDAVANJE R-1 RAČUNA

R-1 račun izdaje se i šalje kurirskom službom zajedno s proizvodima. KUPAC je dužan unijeti potrebne podatke prilikom naručivanja.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Materijalne nedostatke proizvoda stranke će rješavati sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

ROK VALJANOSTI PROIZVODA I NJIHOVO KORIŠTENJE

Svi proizvodi na stranici PRODAVATELJA su prirodni i rok valjanosti pod nazivom “najbolje upotrijebiti do” naveden je na svakom proizvodu. Sve proizvode treba čuvati na suhom, hladnom i tamnom mjestu, daleko od izvora topline i sunca. PRODAVATELJ ne preuzima nikakvu odgovornost za korištenje informacija objavljenih na stranicama Internet prodavaonice.

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠTENJU

Zaštita privatnosti opisuje kako PRODAVATELJ postupa s Vašim osobnim podacima koje zaprimi tijekom korištenja Internet prodavaonice. Pod osobnim podacima smatraju se Vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, email adresa, kućna adresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje PRODAVATELJ sazna tijekom Vašeg korištenja Internet prodavaonice. PRODAVATELJ će Vaše osobne podatke čuvati u tajnosti te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez Vaše prethodne suglasnosti.

IZMJENE

PRODAVATELJ zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila, te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena i obvezuje se obavijestiti sve registrirane korisnike putem email adrese koje su upisali prilikom registracije.

REGISTRACIJA

KUPAC snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije. Ukoliko dođe do bilo kakve promjene podataka koje ste unijeli prilikom registracije, dužni ste odmah ažurirati Vaš korisnički račun kako biste nas obavijestili o nastalim promjenama.